Thanh lý vài PCI 1x to 16x cho anh em gắn thêm card màn hình- Cần Thơ Số