Thanh lý con đội ôtô 1 tấn còn đẹp sài ok- Cần Thơ Số