Thanh lý vài cục máy quạt gió còn sài ok- Cần Thơ Số