Thùng máy tính Fujitsu Japan i3/4g/250g- Cần Thơ Số