Mx-300m3 máy xông phòng lớn, phun tinh dầu trực tiếp sử dụng cho thể tích phòng 300m3, khoảng 50-150m2- canthoso.com - canthoso - can tho so - Cần Thơ Số